kadin_tohum_yesildaire

“Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği” gıdanın üretildiği alanda; yerel tohumların gerçek gıda üretiminin ve yaşamın temeli olduğu görüşüyle, Ortak Değerler Yaratarak topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Biyoçeşitlilik yaşamın yeryüzündeki yansımasıdır. Biyoçeşitliliğin korunmasını temel bir ilke olarak benimseyerek, kaybolma tehlikesi olan bitki ve hayvan türlerini araştırmak, önlem almaya çalışmak, bu konuda yapılan diğer çalışmaları desteklemek ve katılmak, kamuoyu oluşturmak, toplumda farkındalık yaratmak isteğindeyiz.

Her geçen gün kaybolan yerel tohumları, köy çeşitlerini ve farklı ekosistemlere uyum sağlayabilen standart tohumların korunması, çoğaltılması için çalışmak, bunun için endüstriyel tarıma karşı alternatif olan ekolojik tarım, geleneksel köylü tarımı, doğal tarım, permakültür vd. tüm tarım modellerini uygulayıp yaygınlaştırarak toplumda bilinç yaratmaya çalışmak derneğimizin belli başlı hedeflerindendir.

Gerçek Gıda arayışındaki vatandaşlarımıza üreticilerimizin ürünlerinin aracısız ulaşması için her türlü sistemi üretmek ve bu çerçevede de aynı amaç taşıyan yapılarla işbirliği ve dostluklara açık Ovacık Kadınları olarak organik gıdanın üretimini gerçekleştirmek hem de köy ekonomisinde kadının katkısını arttırmak için yürüyüşümüze adım adım başlıyoruz.

Biliyoruz ki; kadın üretim alanlarında tohumu saklayan, koruyan ve çoğaltandır. Bu yüzden köylü kadınlarımız bu yürüyüşte rehberimiz olacaklardır.